Gevorderden groepen: samen vloeiend Spaans kunnen. 

Wanneer:
  IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS ZIJN VOORLOPIG GEEN GROEPSLESSEN MOGELIJK.

Gevorderden groepen Spaans: 

Er is 1 lesgroep voor Gevorderden Spaans en 1 lesgroep Conversatie Spaans. De gevorderdengroep brengt u met een leerweg naar het B1 niveau van het Europees referentiekader. De conversatiegroep werkt thematisch aan het verbeteren van uw Spaans met vooral de vaardigheden spreken en luisteren naar het niveau B2.

Gevorderdengroep Spaans:

Groep B1.1 Gevorderden:

Startniveau: U bent al ver op weg met de Spaanse taal. U heeft zo'n 110 tot 130 lesuren Spaans gevolgd (vier lesseizoenen) of uw taalniveau is A2 volgens het Europees Referentiekader Talen. Daarnaast is deze groep geschikt voor mensen die het taalniveau A2/B1 vast willen houden / willen repeteren.

Lesinhoud:

U volgt in een kleine groep 20 lessen Spaans naar het taalniveau B1.1 volgens het Europees Referentiekader Talen. U bent op weg naar het taalniveau B1.

Conversatie Spaans:

Startniveau: U bent al ver op weg met de Spaanse taal. U wilt uw kennis graag gebruiken, met name wat betreft de vaardigheden spreken en luisteren. De groep Conversatie Spaans past in dit geval goed bij u. Per les voert de docent een actueel thema aan waar u en uw medecursisten gesprekken over gaan voeren. De docent vult aan waar de groep moeite heeft om de Spaanse taal goed te gebruiken.

Lesinhoud:

U volgt in kleine groepen 20 lessen. U dient ongeveer het taalniveau A2 of hoger te hebben (Gevorderd met de Spaanse taal).